FreePress Unlimited

FreePress Unlimited

Free Press Unlimited is een internationale persvrijheid organisatie die samenwerkt met meer dan 300 lokale mediapartners in meer dan 50 landen. Met hen werken we aan onze missie om onafhankelijk nieuws en informatie beschikbaar te maken voor iedereen.

Wat was het doel van de implementatie?

Het oorspronkelijke doel van de implementatie was om het mogelijk te maken via de website fondsenwerving te ondersteunen en om te kunnen inschrijven voor nieuwsbrieven. De rol van CiviCRM was om de daarbij horende data in een eigen database omgeving gestructureerd op te slaan. Toen een aantal jaren geleden een nieuwe website is gebouwd, is de integratie met CiviCRM uitgebreid door data uit verschillende acties ook centraal op te slaan alsook data vanuit verschillende websites te kunnen opslaan. 

De aanpak en het verloop van het project

Bij het ontwikkelen van de nieuwe website was er veel aandacht voor functionaliteit voor de bezoeker. De CRM component van data opslag in de back office had minder aandacht omdat die na de live gang ook nog kon worden aangepast. Dat vervolgproject is recent uitgevoerd. Daarbij is vooral gekeken naar optimalisatie van de data in CiviCRM zodat die effectiever kunnen worden ingezet bij fondsenwerving.

Wat is de rol van CiviCooP geweest: voor, tijdens en na de implementatie?

CiviCooP levert de CiviCRM expertise die we nodig hadden voor basis vaardigheden in CiviCRM en het systeem en onze organisatie bij elkaar te brengen. Nu het systeem in de organisatie is geland bij de juiste kleine groep, zijn het vooral nog specialistische vragen waarvoor we nog bij CiviCooP terecht komen. 

Welke rol speelt CiviCRM nu?

CiviCRM is de centrale software voor fondsenwerving en communicatie met de achterban via email. De gebruikersgroep is daarbij beperkt - de fondsenwervers en de mensen van de afdeling communicatie. Doordat CiviCRM en website fysiek van elkaar zijn gescheiden, zijn de data prima beveiligd terwijl de website optimaal kan functioneren als communicatie instrument.