De Eester

Buurtcoöperatie de Eester

Het Oostelijk Havengebied in Amsterdam bruist van de initiatieven om de buurt veilig, sociaal en duurzaam te maken. Buurtcoöperatie de Eester biedt een luisterend oor voor zorgen of ideeën, denkt mee en verbindt mensen aan elkaar. We richten ons op vijf thema’s: de Eester zorgt & helpt, leert & recreëert, verduurzaamt, denkt mee & lost op en de Eester Imps.

Wat was het doel van de implementatie?

De oorspronkelijke implementatie, waar CiviCooP niet bij was betrokken, begon om te professionaliseren en omdat spreadsheets dat onvoldoende konden ondersteunen. Na enige tijd, bleek er onvoldoende kennis om de software te configureren en beheren, waardoor een herimplementatie nodig bleek om zowel de data als de frustratie bij gebruikers op orde te krijgen. Daartoe is CiviCooP gevraagd te helpen. Het oorspronkelijke doel was niet anders geworden. 

De aanpak en het verloop van het project

De aanpak van de herimplementatie was vooral van een technische aard: een nieuwe omgeving met daarin een aangepaste configuratie en data migratie vanuit de huidige omgeving. Daarna zijn gebruikers geinstrueerd en hebben we de nieuwe omgeving in gebruik genomen. Sindsdien worden naar behoefte kleine stukjes functionaliteit toegevoegd, zoals een integratie met de website voor de inschrijving van nieuwsbrieven, een ledenadministratie, etc.

Wat is de rol van CiviCooP geweest: voor, tijdens en na de implementatie?

CiviCooP heeft een herimplementatie begeleid van CiviCRM nadat het enige tijd gebruikt was geweest zonder voldoende kennis en ondersteuning en de frustratie onder gebruikers hoog. Vanwege goede afspraken over rolverdeling is de herimplementatie goed verlopen, de frustatie verdwenen en is CiviCooP nu een partner die mee denkt over nieuwe stappen, kennis levert en helpdesk ondersteuning bij gebruikersvragen, gebruikersbeheer, etc.

Welke rol speelt CiviCRM nu?

CiviCRM is de centrale software voor de contactadministratie van De Eester. Leden, fondsenwerving, nieuwsbrieven en de inschrijving voor evenementen en activiteiten, verlopen allemaal via CiviCRM. Meer gevoelige processen, zoals de ondersteuning aan mensen bij maatschappelijke of persoonlijke vraagstukken gebeuren in een aparte CiviCRM omgeving waar alleen een beperkte groep gebruikers toegang toe heeft en die niet ontsloten is naar het internet.