VVA

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA)

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen.
VVA wil onze samenleving motiveren en activeren zodat mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn, vertrekkend vanuit hun kwaliteiten en rekening houdend met hun specifieke noden.
Ons ideaal is een samenleving die openstaat voor alle facetten van autisme en waar diversiteit als een meerwaarde wordt ervaren.

De vereniging – met zijn vele ervaringsdeskundige vrijwilligers – is de stuwende kracht achter tal van initiatieven.

Wat was het doel van de implementatie?

VVA gebruikt CiviCRM al meer dan 10 jaar. Het oorspronkelijke doel van de implementatie was om de ledenadministratie, en met name de verwerking van betalingen van lidgelden, te beheren. Door de jaren heen is die functie blijven bestaan en is de hoeveelheid data flink uitgebreid. Er is daarom een portaal toegevoegd. Daarmee zijn de gegevens van CiviCRM toegankelijker gemaakt voor gebruikers die de applicatie niet dagelijks gebruiken maar wel snel specifieke gegevens moeten kunnen vinden. 

De aanpak en het verloop van het project

Het project voor de implementatie van het portaal is begonnen met een prototype van een portaal zodat gebruikers duidelijk kregen wat een portaal zou kunnen betekenen en wat het dan beschikbaar moest stellen. We zijn iteratief gaan ontwikkelen met het proces (matchen van vragen vanuit de achterban met beschikbare vrijwilligers) als uitgangspunt. Daardoor is een portaal ontstaan wat voor gebruikers zoekfuncties waarmee ze snel de juiste contacten kunnen vinden en functies biedt om snel gegevens aan te passen of toe te voegen. De doorloop van het project is vrij lang geweest omdat de uitwisseling met vrijwilligers voor feedback altijd wat langer duurt. De tevredenheid en daarmee het gebruik zijn daardoor hoog. 

Wat is de rol van CiviCooP geweest: voor, tijdens en na de implementatie?

CiviCooP heeft bij de initiele implementatie geen rol gespeeld. Het beheer is een aantal jaren geleden overgenomen. Bij de bouw van het portaal is de rol van CiviCooP geweest om in eerste instantie mee te denken over de benodigde oplossing om meer mensen met de CRM data te kunnen laten werken en meer processen door diezelfde data te laten ondersteunen. 

CiviCooP doet nu de updates, ondersteunt het testproces en helpt bij het oplossen van issues en bugs. M.b.t. het portaal ontwikkelt CiviCooP nieuwe functionaliteit, denkt daarbij mee over het te ondersteunen proces en de vertaling daarvan naar de inrichting van CiviCRM en de benodigde functionaliteit op het portaal. 

Welke rol speelt CiviCRM nu?

CiviCRM en het portaal zijn voor VVA centrale applicaties. De ledenadministratie en de betalingen worden door CiviCRM afgehandeld. Voor de staf en vrijwilligers die minder vaak CRM data gebruiken is het portaal de centrale plek voor hun werk voor VVA.