SCP

School Completion Programme

Het School Completion Programme (SCP) is een doelgericht ondersteuningsprogramma voor kinderen en jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs van wie is vastgesteld dat ze mogelijk het risico lopen de school vroegtijdig te verlaten of die van school zijn gegaan en niet met succes zijn overgestapt naar een alternatieve leerplek (d.w.z. Youthreach, Community Training Centre etc.) of werk.  Het is een ondersteuning in het kader van het DEIS-programma (Delivering Equality of Opportunity in Schools), gefinancierd door Tusla Education Support Services (tess). Het doel van SCP is om een jongere te behouden voor het behalen van het einddiploma, een gelijkwaardige kwalificatie of een geschikt opleidingsniveau dat hem of haar in staat stelt de overstap te maken naar vervolgonderwijs, training of werk.

Er zijn 122 SCP-projecten op 467 basisscholen en 222 post-primaire scholen. De jaarlijkse financiering van het programma bedraagt 24,7 miljoen.

Het SCP is een van de drie onderdelen van Tusla Education Support Service (tess), waaronder het Home School Community Liaison (HSCL) Scheme en de Educational Welfare Service. Alle drie de onderdelen hebben dezelfde nationale resultaten:

  • Verbeterde aanwezigheid  
  • Verbeterde participatie
  • Verbeterde retentie

Wat was het doel van de implementatie?

De implementatie startte omdat verschillende projecten binnen het SCP verschillende tools gebruikten voor hun studievoortgangsregistratie. Voor een aantal projecten was een meer gestandaardiseerde maar ook flexibele optie nodig om de voortgang van studenten te documenteren. 

Een tweede doel was om de rapportagemogelijkheden voor projectcoördinatoren te vereenvoudigen.

De aanpak en het verloop van het project

Op basis van meerdere gesprekken met een beperkt aantal SCP-vertegenwoordigers werd een prototype gebouwd waarmee twee projecten van het SCP aan de slag gingen. Tijdens het werken werden verbeteringen aangebracht en zelfs de oorspronkelijke structuur werd aangepast en verbeterd. 

Doordat we de oplossing aan een aantal andere SCP’s lieten zien, kwamen er al snel nieuwe vestigingen bij die ook graag met de software aan de slag wilden. De uitrol is aan de gang.

Wat is de rol van CiviCooP geweest: voor, tijdens en na de implementatie?

CiviCooP heeft de configuratie voor de Sudent Tool opgezet op basis van input van de deelnemende SCP’s. Ook verzorgen wij per implementatie een nieuwe omgeving, de specifieke inrichting per project en training. Als er bij het gebruik nieuwe eisen ontstaan, stelt CiviCooP deze ook op en verzorgt de distributie naar de individuele SCP’s. 

CiviCooP biedt ook dagelijkse ondersteuning voor eindgebruikers.

Welke rol speelt CiviCRM nu?

Voor de deelnemende SCP’s is CiviCRM de centrale software waarin alles met betrekking tot leerlingen/cliënten van het SCP wordt vastgelegd en waaruit rapportages worden gegenereerd. Rapporten worden zowel naar de wettelijke voogden/ouders als naar de verantwoordelijke autoriteit gestuurd. 

CiviCase, de component die het meest wordt gebruikt, biedt precies de functionaliteit die de meeste functionele eisen ondersteunt die elke projectmedewerker heeft bij het werken met leerlingen/studenten.