PAX Christi

Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi Vlaanderen gaat voor een rechtvaardige en veilige wereld, voor élke mens.

We leven in een wereld die zo snel verandert, dat mensen er moeilijk vat op krijgen. Een wereld ook waarin er spijtig genoeg nog veel vormen van onrecht zijn. De gedachte dat je daar weinig aan kan doen, geeft je een machteloos gevoel.

Meer dan ooit is er nood aan een kompas dat rust en houvast biedt. En dat de weg wijst naar een samenleving in evenwicht.

Vanuit haar spirituele roots, humane waarden en zeer ruime ervaring neemt Pax Christi deze rol op zich.

We roepen individuen, groepen en de hele maatschappij op om een positief verschil te maken. We bieden inspiratie en gaan over tot actie om in het klein en het groot keihard te werken aan een wereld waar élke mens zich veilig voelt. Aan een omgeving waarin échte verbinding het verschil maakt. Aan een samenleving waarin rechtvaardigheid de norm wordt.

Wat was het doel van de implementatie?

Het doel van de implementatie was om een bestaande database die niet meer ondersteund werd door de maker, te vervangen door CiviCRM. Meteen wilden we een aantal applicaties, zoals Mailchimp, vervangen door gelijksoortige functionaliteit in CiviCRM.

Dit zijn onze cruciale processen:

  •    fondsenwerving
  •    nieuwsbrieven
  •    contactbeheer

Daarnaast was er wat vervuiling in het gegevensbestand geslopen, deels doordat er meerdere bronnen waren met contactgegevens.

De aanpak en het verloop van het project

We zijn de implementatie begonnen met een representatieve groep gebruikers / belanghebbenden. Elke maand besteden we 1 dag gezamenlijk aan de inrichting van CiviCRM en tegelijker aan het leren kennen van de software. 

De grootste uitdaging was de datamigratie. Het bestaande systeem was al vrij lang in gebruik en de data waren vervuild. Daarnaast waren er een aantal andere bronnen waarin deels dezelfde data stonden. Het opschonen daarvan heeft voor de migratie enig werk gekost. Dat opschonen van oude gegevens blijft een aandachtspunt. 

Met een klein team en bescheiden budget de veelheid aan functionaliteit leren kennen en toepassen, terwijl het bedrijf blijft draaien, was uitdagend en spannend. Het is gelukt, soms met vallen en opstaan. De verschillende systemen die we gebruikten zijn vervangen door CiviCRM en nog steeds leren we regelmatig bij. 

Wat is de rol van CiviCooP geweest: voor, tijdens en na de implementatie?

De mensen van CiviCooP zijn voor ons de gids door het implementatietraject geweest. Zij voelen voor ons niet aan als IT-ers maar als betrokken mensen die ook wat van IT weten. Zij hebben geholpen bij onze prioriteiten stellen, leren testen van data en functionaliteit, helpen denken over wat haalbaar is binnen budget en eindgebruikers mee genomen bij het zich eigen maken van het systeem. En hoewel de implementatie is afgerond, voegen we stap voor stap nieuwe functionaliteit toe en speelt CiviCooP daarbij nog een zelfde rol als tijdens de implementatie.

Welke rol speelt CiviCRM nu?

CiviCRM is voor onze fondsenwerving en massacommunicatie het centrale systeem. We zijn nu bezig om inschrijving voor onze activiteiten via de website en CiviCRM te laten lopen. Dat kost ons minder werk én we kunnen een meer alerte service bieden.